Choď na obsah Choď na menu
 


Rytmus

Súčasťou predmetu HUDOBNÁ NÁUKA je i rytmická výchova.

Cieľom tejto zložky predmetu je to, aby si žiaci osvojili a zvnútornili rytmické a metrické členenie skladieb, získali znalosti a zručnosti v tejto oblasti nevyhnutnej pre reproduciu, produkciu, percepciu, či apercepciu hudby. 

Rytmus je vnútorné členenie metrických jednotiek. Kým metrické jednotky prebiehajú v rovnakých časových pomeroch (2/4, 3/4, 4/4, 3/8 a iné takty), rytmus sa člení na rôzne organizované tvary (rôzne hodnoty nôt). V hudobnom diele prebieha dvojaká časová pulzácia:metrická a rytmická.

Hodnoty nôt, hodnoty pomlčiek, takt a taktové označenie