Choď na obsah Choď na menu
 


Intonácia a sluchová analýza

Intonácia a sluchová analýza je súčasťou predmetu HUDOBNÁ NÁUKA.


Cieľom je naučiť žiakov rozpoznávať hudobné súzvuky a správne intonovať, t.j. vedieť správne nasadiť tón. Zvládnutie tejto zložky predmetu znamená zlepšenie hudobného sluchu, ale aj zveľadenie ďalších zložiek hudobného nadania: Hudobného a rytmického cítenia, intonačnej schopnosti, hudobnej pamäti a predstavivosti a vedie i k zlepšeniu znalostí z hudobnej teórie.

 

SLUCHOVÁ ANALÝZA INTERVALOV - pomôcky

č. 1 – ten istý tón

v. 2 – dva tóny „vedľa seba“, začiatok dur stupnice, Pôjdeme my do hájička

v. 3 – Jedna druhej riekla

č.4 – Páslo dievča pávy, Búvaj, dieťa krásne, Horí!

č. 5 – krajné tóny dur kvintakordu, Išli dievky ľan trhať

v. 6 – Saxana

v. 7 – falošný tón, „ťahá“ do oktávy

č. 8 – tóny sa „kryjú“, Zelená sa bučina

m.3 – mol kvitakord

m.2 – poltón